IX, Etang de Canet I 2003
Pastel d'huile auf Velin d'arches 56,5 x 76,5 cm

IX, Etang de Canet I 2003